Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Với cấu trúc đặc biệt và được sản xuất bới quy trình công nghệ tiên tiến, than hoạt tính có khả năng loại bỏ hàng trăm hợp chất hóa học có thể gây hại cho con người:

Ngoài công dụng khử mùi, màu, cặn, hóa chất vô cơ và hữu cơ, vi khuẩn (phụ thuộc vào kích thước lỗ lọc, than hoạt tính kết cấu khối đặc còn được dùng để loại bỏ:

Acetaldehyde

Acetic Acid

Acetone

Alcohols

Alkalinity

Amines

Amyl Acetate

Amyl Alcohol

Antifreeze

Xăng

thuốc tảy

Butyl Alcohol

Butyl Acetate

Calcium Hypochlorite

Chloral

Chloramine

Chloroform

Chlorine

Chlorobenzne

Chlorophenol

Chlorophyll

Citric Acid

Cresol

Defoliants

Bột giặt/ chất tảy rửa

Dầu Diesel

Thuốc nhuộm

Các loại nhũ tương

Ethyl Acetate

Ethyl Acrylate

Ethyl Alcohol

Ethyl Amine

Ethyl Chloride

Ethyl Ether

Formaldehyde

xăng dầu

Glycols

Herbicides

Hydrogen Bromide

Hydrogen Iodide

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Selenide

Hydrogen Sulfide

Hypochlorous Acid

Insecticides

Iodine

Isopropyl Acetate

Isopropyl Alcohol

Ketones

Lactic

Mercaptans

Methyl Acetate

Methyl Alcohol

 

Methyl Bromide

Methyl Chloride

Methyl Ethyl Ketone

Dầu mỏ

Nitric Acid

Nitrobenzene

Nitrotuluene

Các loại mùi

Oil, dissolved

Dầu hòa tan

Acid Hữu cơ

Organic Esters

Muối hữu cơ

Oxalic Acids

Oxygen

Oxone

PCB's

Thuóc trừ sâu

Phenol

Phụ gia sản xuât Plastic

chất thải xi mạ

Potassium Permanganate

Phèn sắt kết tủa

Sulphur kết tủa

Propionic Acid

Propionaldehyde

Propyl Acetate

Propyl Alcohol

Propyl Chloride

Phóng xạ

Rubber Hose Taste

Cặn thô

Xà phòng/ Xà Bông

Sodium Hypochlorite

các dung môi chứa sắt

Sulphonated Oils

Suspended Matter

Tannins

Nhựa đường

Tartaric Acid

Vị lạ

Vị lạ từ các chất hữu cơ

THM's

Toluene

Toluidine

Trichlorethylene

Turpentine

Nước tiểu

Giấm ăn

Xylen

(theo thietbiloc.com)