Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bác sỹ rửa tay trước phẫu thuật

Yêu cầu chất lượng nước rửa tay dùng trong phòng mổ

Yêu cầu về độ vô khuẩn: phải được tiệt trùng 100%.

Yêu cầu về độ tinh khiếtt: phải được xử lý mềm, loại bỏ tối đa các thành phần cặn > 0,2micron..

 

WATTS cung cấp Hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong phòng mổ bao gồm:

  • Nguồn nước máy hoặc nước ngầm đã được xử lý thô
  • Lọc than hoạt tính 
  • Lọc trao đổi cation
  • Lọc tinh
  • Tiệt trùng bằng đèn cực tím (UV) tại các điểm lấy nước.