Bác sỹ rửa tay trước phẫu thuật

Yêu cầu chất lượng nước rửa tay dùng trong phòng mổ

Yêu cầu về độ vô khuẩn: phải được tiệt trùng 100%.

Yêu cầu về độ tinh khiếtt: phải được xử lý mềm, loại bỏ tối đa các thành phần cặn > 0,2micron..

 

WATTS cung cấp Hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong phòng mổ bao gồm:

  • Nguồn nước máy hoặc nước ngầm đã được xử lý thô
  • Lọc than hoạt tính 
  • Lọc trao đổi cation
  • Lọc tinh
  • Tiệt trùng bằng đèn cực tím (UV) tại các điểm lấy nước.