Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
cấu tạo màng lọc RO

Các loại màng RO của WATTS:

 • W-2521-TW  nước ngọt - OD 2-1/2" Length 21" 300GPD
 • W-2540-TW  nước ngọt - OD 2-1/2" Length 40" 800GPD
 • W-4021-TW  nước ngọt - OD 4" Length 21" 1,050GPD
 • W-4040-TW  nước ngọt - OD 4" Length 40" 2,200GPD
 • W-4040-BW  nước mặn - OD 4" Length 40" 2,200GPD

Đặc điểm màng RO Watts:

 • Loại màng:                    TFC (thin film Composite) spiral-wound
 • Vật liệu:                        Polyamide
 • Tỷ lệ loại bỏ muối:          99.5%
 • Nhiệt độ làm việc tối đa:   45oC
 • Áp suất làm việc:            400 PSI (TW) và 600 PSI (BW)
 • pH dung dịch rửa màng:  2- 11

Filmtec by Dow

Màng RO dùng cho nước ngọt:

TW30 series: -2514,  2521, 2540, 4014, 4021, 4040

Loại màng dùng cho nước lợ:

 • BW30-2540
 • BW30-4040
 • BW30-365
 • BW30-400
 • BW30LE-440

Loại màng dùng cho nước mặn:

SW30 series: 2514,  2521, 2540, 4014, 4021, 4040, 8040.Màng lọc RO Filmtec

Đặc điểm của màng RO Filmtec:

Do tính đặc thù của vật liệu và cấu tạo, Màng Filmtec có thể chịu được các loại chât tảy rửa ở nồng độ cao, độ pH từ 1 - 13. Đặc tính này giúp cho việc rửa các loại cặn bám trên bề mặt màng lọc dễ dàng hơn và tốn ít thời gian hơn.

Giá màng RO Made in USA (từ 1/9/2013)

Màng 1812 (dân dụng):
 • Màng 50 GPD: USD 49 (190 lít/ ngày)
 • Màng 100 GPD: USD 59 (380 lít/ ngày)
 • Màng 150 GPD: USD 79 (570 lít/ ngày)
Màng 4040:
 • Màng 2400 GPD (áp cao 225 PSI): USD 399.00
 • Màng 2500 GPD (áp thấp 150 PSI): USD 580.00
 • Màng 2500 GPD (áp thấp 100 PSI): USD 630.00
 • Màng 2500 - 4000 GPD (áp thấp 80 PSI): USD 790.00

Màng RO Toray (Nhật Bản)

Có thể thay thế các loại màng RO của Filmtec và WATTS với chi phí thấp hơn và thời gian giao hàng nhanh hơn.

 • TM710
 • TMG10
 • TM720-370
 • TM720-400
 • TMG20-400