Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
thiet bi loc vi sinh

Các ống lọc, màng lọc vi sinh của Parker - Domnick Hunter từ lâu đã nổi tiếng trong các ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, được khách hàng trên toàn thế giới ưu tiên sử dụng đầu tiên.. Tại Việt Nam, công ty Kim Kim Thành được ủy quyền là đại diện phân phối duy nhất.

Mô tả chung:

- Lưu lượng từ 090m/hr đến 1150m/hr.

- Cấp lọc 0.01micron.

- Áp suất lớn nhất 16bar (232psi).

- Nhiệt độ làm việc lớn nhất đến 2000C.

- Số lần thanh trùng tới 225 lần.

- Nhiệt độ thanh trùng 1420C.

Một số mã hàng tiêu biểu:

HF TETPOR H.T

- Cấp lọc: 0.01 micron

- Vật liệu lọc: Borosilicate Glass, Microfibre.

- Diện tích lọc: 0.9 m2/10”

- Nhiệt độ làm việc tới: 1000C

- Nhiệt độ thanh trùng tới: 1420C

- Ứng dụng: Loại bỏ vi sinh trong khí nén/gas cho ngành sản xuất thực phẩm, thực phẩm.

HF BIO X FBSA Model: VBA

Mô tả:

- Cấp lọc: 0.01 micron

- Vật liệu lọc: Borosilicate Glass, Microfibre.

- Nhiệt độ làm việc tới: 2000C

- Nhiệt độ thanh trùng tới: 1420C

HIGH FLOW BIO X Model: ZCHB

- Cấp lọc: 0.01 micron

- Vật liệu lọc: PTFE Impregnated, Borosilicate Glass, Microfibre.

- Diện tích lọc: 0.38 m2/10”

- Nhiệt độ làm việc tới: 700C

- Nhiệt độ thanh trùng tới: 1420C, 120 lần

- Ứng dụng: Loại bỏ vi sinh trong khí nén/gas cho ngành thực phẩm, thực phẩm