Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Để thiết kế và vận hành một hệ thống lọc khí cần phải hiểu về cơ chế hoạt động của lọc khí. Về cơ bản, có thể hình dung lọc khí là việc đặt một màng/ tấm/ lưới lọc trên đường di chuyển của luồng không khí để bắt giữ bụi và các hạt tạp chất trong luồng không khí đó, làm cho không khí sạch hơn. Hoạt động bắt giữ bụi của lọc khí có một số điểm đáng lưu ý sau:

  • Mỗi loại lọc khí có kích thước lỗ lọc khác nhau nên chỉ có hiệu quả với một phổ nhất định.
  • Muốn khí lưu chuyển qua lọc cần phải có áp lực. Áp lực trước lọc luôn luôn lớn hơn áp lực sau lọc được gọi là Chênh áp (hoặc tổn thất áp). Mỗi loại lọc khí đều gây ra chênh áp ban đầu và chênh áp cuối.

Chênh áp ban đầu:

Khi đặt một màng lọc mới tinh vào vị trí trên đường di chuyển của luồng không khí, muốn luồng khí qua lọc đạt 1 lưu lượng nhất định trước tiên ta cần phải thắng được lực cản của lọc, tức là phải tạo áp suất suất thắng áp suất cản của lọc. Cũng tùy thuộc theo kích thước lỗ lọc và cách cấu tạo, sắp xếp màng lọc, mỗi 1 cấp lọc và loại lọc sẽ có độ chênh áp ban đầu khác nhau.

  • Lọc thô: độ chênh áp ban đầu thường từ 17-42Pa.
  • Lọc tinh: độ chênh áp ban đầu thường từ 55-160Pa.
  • Lọc Hepa: độ chênh áp ban đầu thường từ 250-350Pa

Chênh áp cuối:

Mức độ chênh áp sẽ tăng dần theo thời gian hoạt động của lọc. Khi lọc đạt đến một độ chênh áp nhất định thì ta cần phải thay thế lọc. Có thể nói từ độ chênh áp đầu đến chênh áp cuối là tuổi thọ, thời gián sử dụng lọc. Lọc khí là vật tư tiêu hao, sau 1 thời gian sử dụng, lọc càng ngày càng bẩn, các hạt bụi sẽ bít kín lọc, không cho phép không khí đi qua, có nghĩa lực cản của lọc ngày càng lớn và muốn cho không khí tiếp tục qua lọc ta cần áp suất càng ngày càng lớn đặt lên lọc. Đến một giới hạn nhất định, ta phải thay lọc, nếu không sẽ xảy ra các hiện tượng như: rách lọc, bục đường ống, không có không khí đáp ứng cho hệ thống phòng sạch …

  • Lọc thô: chênh áp cuối thường từ 200-250Pa.
  • Lọc tinh: chênh áp cuối thường từ 400-450Pa
  • Lọc Hepa: chênh áp cuối thường từ 500-750Pa.

Cùng một diện tích màng lọc nhưng một kích thước lỗ lọc khác nhau sẽ có một lưu lượng khí khác nhau. Kích thước lỗ lọc càng lớn thì lưu lượng cho phép đi qua càng lớn. Trong những công trình không có nhiều khoảng không cho phép lắp đặt lọc thì ta phải làm sao? Lúc này nhà sản xuất đưa ra giải pháp là sử dụng lọc lưu lượng lớn, bằng cách: cùng 1 kích thước lọc, nhưng tăng diện tích lọc lên (tăng diện tích media, gấp nếp nhiều media hơn).