Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi, công ty Long Thịnh và ban quản trị web xin công bố cách thức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình trên wesite thietbiloc.com như sau:

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực sử dụng các biện pháp thích hợp đảm bảo các thông tin do Khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Thietbiloc sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được sử dụng cho một hoặc một số mục đích như sau:

 • a.Thực hiện và quản lý việc đặt mua thiết bị lọc, linh phụ kiện lọc nước;
 • b.Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ tư vấn giải pháp lọc nước, lọc khí sạch;
 • c.Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • d.Thông báo lịch bảo dưỡng thiết bị định kỳ
 • f.Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của ;
 • g.Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

2. Loại thông tin thu thập

Chúng tôi cam kết chỉ thu thập các Thông tin cá nhân từ Khách hàng như sau::

 • a.Thông tin cá nhân: họ và tên, hoặc nickname
 • b.Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ lắp máy, địa chỉ email.
 • c.Thông tin về thanh toán: Hiện tại chúng tôi chưa thực hiện thanh toán online.
 • d.Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp,chức danh;
 • e.Các thông tin khác phục vụ Chương trình chăm sóc Khách hàng địa chỉ nơi lắp máy, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thong tin về chất lượng nguồn nước.
 • Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. 

3. Phương pháp thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên thông qua mục Liên hệ hoặc Bình luận

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Công bố và chia sẻ thông tin thu thập

Công ty chúng tôi cam kết không công bố hoặc chia sẻ bất kỳ chi tiết thông tin nào do khách hàng cung cấp tới bên thứ ba ngoại trừ các quy định của pháp luật Vietnam.

Mọi thông tin về số điện thoại, email, địa chỉ do khách hàng tự đăng trong mục Bình luận (ý kiến), chúng tôi đều chuyển thành chuỗi ký hiệu **** hoặc xxxx.

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho thietbiloc.com đều có các quyền như sau:

 • a.Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
 • b.Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
 • c.Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thường xuyên, Khách hàng đăng ký thành viên có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website);
 • d.Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • e.Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
 • Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website.

Trường hợp Khách hàng cung cấp các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

7. Việc sử dụng Cookies trên website

Chúng tôi không sử dụng Cookies hoặc trong tương lai, nếu có sử dụng thì với mục đich lưu lại thông tin đăng nhập vào tài khoản của khách hàng.

8. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

Bản cập nhật này có giá trị từ ngày 10/01/2016.