chính sách bán hàng, tuyển dụng nhân viên, đại lý, bảo hành, hâu mãi

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chúng tôi, công ty Long Thịnh và ban quản trị web xin công bố cách thức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình trên wesite thietbiloc.com như sau:

Cam kết bảo mật thông tin

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Lọc nước bảo hành 5 nămCác sản phẩm lọc nước của WATTS thường được bảo hành tới 5 năm nhưng lại chỉ áp dụng cho người dùng ở Bắc Mỹ (Canada, Hoa Kỳ, và Mê Hi Cô).

Tại Việt Nam, do khác biệt về thời tiết, khí hâu và thói quen sử dụng nên khi chấp thuận cho Long Thịnh làm nhà phân phối, các thiết bị lọc nước WATTS đang được bảo hành với thời hạn 18 tháng, cho cả 2 nhóm hàng công nghiệp dân dụng. Tuy nhiên...

hợp tác cùng có lợi

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Để đảm bảo khả năng phục vụ khách hàng liên tục và kịp thời, Đại lý và Công ty TNHH XNK Long Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty) cam kết tuân thủ các điều khoản sau: