Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

1mm = 1000 micron

1 micron = 0.001mm = 0,000001m (một phần triệu)

Một số kích thước tương đối

Vật

Micron

Hạt cát

100

Đường kính sợi tóc

50-70

Bạch cầu

25

Phấn hoa

10

Cocoa

8-10

Hồng cầu

8

Vi khuẩn

2

Khuẩn nang

3-5

Bảng quy đổi đơn vị

Nhân

Với

Để có

Atmosphere

14.7

PSI

Bar

14.2

PSI

Centimeters

0.3937

Inches

Cubic Fee

28.32

Liters

Cubic Inches

16.39

Cubic Centimeters cm3

Cubic Meters m3

35.31

Cubic Feet

Cubic Meters m3

264.2

U.S.Gallons

Feet

30.48

Centimeters

Feet

0.0348

Meters

Gallons, U.S.

3.785

Liters

Gallons, Imperial

1.20095

U.S. Gallons

Inches

2.540

Centimeters

Inches

25.4

Millimeters

Kilograms

2.205

Pounds

Liters

0.2642

Gallons, U.S.

Meters

3.281

Feet

Meters

39.37

Inches

Millimeters

0.03937

Inches

Ounces (fluid)

0.02957

Liters

Pounds

453.5924

Grams

PSI

0.07

Bar

Square Inches

654.2

Square Millimeters

Square Meters

10.76

Square Feet

Tons (metric)

2205

Pounds

Yards

0.9144

Meters

Quy đổi nhiệt độ:

oF = oC + 17.78 x 1.8

oC = oF - 32 x 5/9

khác

Lbs : 2.2 = Kilograms

1 grain = 64.79891 milligrams